Розробка молодіжного розділу програми партії

Неділя, 22:50, 23/10/11

Кожна партія має мати розділ програми, який орієнтується на молодіжну аудиторію. Молодь - досить активна електоральна маса, до того ж значна частина якої робить вибір свідомо, а не за регіональною належністю партії чи за кількістю зовнішньої реклами. Саме молодь все частіше починає розбиратися в ідеології та програмах. І перш за все молодь цікавиться що партія може запропонувати молодим людям, яке майбутнє їх чекає. МПУ не повинна стояти осторонь, оскільки значна частина молоді ще не визначилась, до того ж щороку кількість нових виборців зростає, ті хто ще не голосував, можливо і не має сталої позиції. До того ж МПУ найпрогресивніша партія, яка ефективно використовує інтернет-технології та шукає справжніх активістів. Нагадаю, згідно законодавства молоддю вважаються люди віком до 35 років. Неоднократно аналізуючи можливі сфери, які цікавлять молодь, їх проблеми, ми сформували тези, які можуть бути використані як основа програми  партії стосовно проблем молоді.

Пропоную їх до обговорення, цікавлять в першу чергу думки молодих людей та експертів у наведених нижче сферах.

Тези для включення у молодіжний розділ програми партії

В галузі Освіти

 1. Виявлення у ранньому дитинстві інтересів та здібностей дитини та створення можливостей їх розвитку завдяки спеціальним навчальним програмам.
 2. Профілювання навчання в школах. Введення в школах великої кількості профілюючих занять на вибір (щоб викладачі не навчали малу кількість учнів через розділення класів, необхідно серед шкіл міста розподіляти профілюючі предмети, відповідно кожен з обраних предметів учні можуть відвідувати у відповідній школі).
 3. Студенти ВНЗ мають проводити ознайомчі лекції в школах з метою допомоги школярам у виборі майбутньої професії.
 4. Проведення заходів для школярів та студентів з метою навчання методам планування свого життя та роз’яснення необхідності цього.
 5. Школярі старших класів обов’язково мають отримувати технічну спеціальність протягом останніх років навчання (це має реалізовуватись через Навчально-виробничі комбінати (НВК) за відносно невелику плату, приклади спеціальностей: маляр, автослюсар, кухар, оператор ПК, водій).
 6. Створення загальнодержавної програми обміну студентами між ВНЗ держави (схожих напрямків навчання).
 7. Відповідність спеціальностей в ВНЗ та розміру держзамовлення реальним потребам ринку праці.
 8. Гарантоване працевлаштування випускників ВНЗ, що навчались на бюджетній основі, та контроль за його виконанням з боку держави.
 9. Надання студентам у вільний від основної програми час, можливості відвідувати будь-які лекції ВНЗ, в якому він навчається, без додаткової оплати.
 10. Введення МОН програми підвищення кваліфікації викладачів з метою покращення навичок викладання. Вона має стати обов’язковою для всіх викладачів, має включати як теоретичні так і практичні заняття та контроль їх засвоєння.
 11. Кожен ВНЗ має розміщувати на своєму сайті електронні примірники усіх методичних вказівок, що випускаються цим ВНЗ, а також розклад занять. 

Розвиток науки 

 1. Необхідність визнання науковців в Україні, та підвищення престижності науки.
 2. Формування та реалізація механізму справедливого розподілу доходів від реалізації наукових розробок серед їх виконавців у ВНЗ.
 3. Забезпечення можливості отримання вільного доступу до матеріально-технічної бази ВНЗ студентами та науковцями інших ВНЗ.
 4. Має віддаватися перевага розвитку профілюючих напрямків ВНЗ, стосовно, як переліку спеціальностей, так і матеріально-технічної бази.
 5. Розвиток державної інфраструктури продажу наукових розробок.
 6. Необхідність виділення окремого комітету у межах ВНЗ, з наданням йому повноважень по інформуванню науковців ВНЗ щодо замовлень на наукові розробки та взаємодії з замовниками. Також цей комітет повинен запрошувати підприємців на захист дипломних робіт студентів, для можливого працевлаштування.
 7. Податкові пільги інноваційним підприємствам.
 8. Створення програм ознайомлення вітчизняних підприємців з новітніми досягненнями (наприклад, проведення ознайомчих поїздок на закордонні виробництва з метою запозичення досвіду, тощо). 
 9. Фінансування науки має відбуватися переважно грантовим методом в сферах потребуючих модернізації. 


Спортивний та культурний розвиток молоді


 1. Надання комунальних приміщень на пільгових умовах для ведення діяльності по наданню спортивних послуг населенню, але за умови помірних цін на ці послуги (регулювання з боку держави).
 2. Необхідність відновлення дворових та пришкільних спортивних майданчиків, залучення до цього місцевих підприємців.
 3. Масштабна рекламна кампанія з популяризації спорту з залученням кращих спортсменів України.
 4. Необхідне створення державного органу з регулювання використання рекламних носіїв для соціальної реклами, планування комплексних рекламних кампаній, заборона спортсменам рекламувати алкогольні напої.
 5. Частина рекламних носіїв має надаватися громадським організаціям та активістам з боку держави для реклами їх некомерційних заходів.
 6. Використання приміщень не працюючих державних підприємств, які не планується експлуатувати за призначенням, для створення незвичайних виставок та музеїв (приклад - музей на заводі у Німеччині, екскурсії у Прип’ять). 

Активізація молоді

 1. Інформаційна кампанія, направлена на активізацію молоді, пропагування активного способу життя.
 2. Підвищення фінансування програм підтримки громадських ініціатив.
 3. Необхідність відновлення національних традицій з урахуванням регіональних особливостей.
 4. Необхідність створення механізму акумулювання ідей та ініціатив суспільства та їх реалізації.

Напрями соціальної реклами, що необхідно розвивати:

1) Ініціатива – це круто

2) Здоровий спосіб життя

3) Альтернативне дозвілля (інтелектуальні ігри, спорт, туризм та ін.)

4) Національні цінності

6) Свідомий вибір життєвого шляху

Студентські гуртожитки

 1. Прозоре формування бюджету гуртожитку.
 2. Можливість студентам впливати на розподілення коштів призначених для ремонту гуртожитку.
 3. Комплексна загальнодержавна програма з реформування матеріально-технічної бази гуртожитків.
 4. Часткова фінансова допомога студентам у заміні застарілого обладнання кімнат (вікна, двері, сантехніка), за рахунок сплати за проживання, з метою оновлення фонду гуртожитків.
 5. Створення «Асоціації жителів гуртожитків», як органу захисту прав студентів, що проживають в гуртожитках.
 6. Необхідно переглянути «Положення про гуртожитки» та приділити особливу увагу «господарським годинам», що відпрацьовують студенти, та регламентувати їх призначення.

Працевлаштування молоді

ВНЗ мають забезпечувати можливість студентам денної форми навчання працювати у поза навчальний час. З цією метою розклад занять повинен формуватися з забезпеченням вільної частини дня, потрібно заборонити формування розкладу, в якому студент навчається то в першій половині дня, то у другій.

Розширення можливостей офіційного працевлаштування студентів денної форми навчання на неповний робочій день, через надання підприємству можливості робити відрахування у фонди страхання у неповному обсязі, за згоди студента.

Стимулювання створення опікунських рад при ВНЗ, члени яких – підприємці будуть працевлаштовувати випускників.

Молодіжне кредитування

Необхідно переглянути програми «Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву», оскільки деякі з них не працюють, інші неефективні.

Нова програма «Доступне житло» вищезгаданого Фонду навіть не здається направленою на допомогу молоді. Вона передбачає компенсацію в розмірі 30% від нормативної вартості знову ж таки нормативної частини площі житла. Це на практиці означає, що молода сім’я повинна мати більше 70% вартості житла живими грошима. До речі, ця програма не має обмежень за віком, тобто не зовсім про молодь йде піклування, а про тих хто має досить таки немалі гроші і хоче ще й непогано зекономити на придбанні житла.

На нашу думку, для підвищення ефективності програм Фонду – має працювати одна програма, що дозволить не розділяти кошти, і не будуть траплятися ситуації, коли держава не виконує своїх зобов’язань за тією чи іншою програмою. До того ж підтримка придбання молоддю житла має стати однією з найважливіших завдань держави, незалежно від політичної ситуації програма має працювати і не припинятися.

Найефективнішої програмою може виступати програма компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків. Насамперед це пов’язано з тим, що в комерційному банку позичальник має змогу взяти кредит на повну ринкову вартість житла.

Оптимальні, на нашу думку, умови:

На отримання часткової компенсації банківського кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

- сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

- неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);

- одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Розмір кредиту на придбання, будівництво (реконструкцію) житла має становити 100% ринкової вартості житла. Проте на отримання державної компенсації претендує позичальник, який купує житло, що відповідає наступним обмеженням:

- для одиноких молодих громадян та сімей, в яких чоловік та дружина віком до 35 років включно – однокімнатна квартира, що площею не перебільшує середню площу однокімнатної квартири у відповідному регіоні.

- сім’я в якій є одна чи дві неповнолітні дитини - двокімнатна квартира, що площею не перебільшує середню площу двокімнатної квартири у відповідному регіоні.

- сім’я в якій є три та більше неповнолітні дитини - трьохкімнатна квартира, що площею не перебільшує середню площу трьохкімнатної квартири у відповідному регіоні.Умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян: позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних суми зобов'язань за кредитом, решту відсотків компенсує держава; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

Держава надає гарантію можливості пролонгації кредиту до 6 місяців за кожні 10 років виплаченого кредиту на випадки форс-мажорних обставин.

Держава має виступати гарантом своїх зобов’язань.

Найважливішою умовою ефективної роботи цієї програми є тісна співпраця держави з комерційними банками, завдяки чому при прийнятті рішення про надання кредиту банк буде зважати на те, що держава гарантує компенсацію відсоткової ставки; відповідно фінансовий тягар на позичальника зменшується. Це сприятиме отриманню кредиту в банку.Видача кредиту саме комерційним банком, а не державою дозволить значно знизити навантаження на бюджет Фонду кожним кредитом. Таким чином допомогти можна буде значно більшій кількості людей.

Допомога має надаватися в порядку, який існує і нині в програмі державного кредитування. Рейтингова система досить прозора і не корупційна, проте є і в ній недоліки. Найбільш різко впадає в око те, що різниця у нарахуванні балів для молодого вченого та для спортсмена, який має досягнення на змаганнях державного рівня складає лише один бал. Проте ні для кого не секрет, що різниця між середнім заробітком молодого вченого та вищезгаданого спортсмена більш значна не на користь вченого. Звідси випливає висновок, що з рейтингу необхідно прибрати категорію спортсменів, або зробити справедливий рівень балів.

 Копія матеріалу http://meritokrat.org/blogpost3081

Коментарі

Додати коментар

Лі Куан Ю

Сингапурська історія

Лариса Буракова

Почему у Грузии получилось

Хроніка реформ у Грузії

Боротьба з корупцією

Фільм Єжи Гоффмана

Україна. Становлення нації