Переглядів
796

Ідеологічна платформа Мерітократичної партії України

Четвер, 00:00, 30/12/10 | *Програма

Шановні, однодумці! Дякую всім за активну участь в обговоренні ОНОВЛЕНОГО проекту Ідеологічної платформи МПУ (Версія 2). Ми вивчили та опрацювали всі ваші коментарі, зауваження, пропозиції та пропонуємо вашій увазі третю версію Ідеологічної платформи МПУ. Пункти, які зазнали змін відмічені зірочкою (*). Будемо вдячні за коментарі та конструктивні пропозиції.

Мерітократичний соціал-лібералізм

1.         Мерітократична партія України проголошує своєю метою побудову сильної, незалежної та успішної України шляхом створення справедливого суспільства рівних можливостей та гідного життя для всіх, в основі якого лежить принцип - від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а нужденним по потребах.

2.         Мерітократична партія України визнає Людину та її Свободу своїми головними цінностями. Свобода є основною життєвою цінністю кожної людини і лежить в основі побудови вільного суспільства вільних людей. Індивідуальна свобода кожного громадянина обмежується лише свободою інших громадян та можливістю наступних поколінь мати свободу.

3*.         Мерітократична партія України впевнена, що в основі політичної свободи лежить, насамперед, матеріальна забезпеченість, інтелектуальний та духовний розвиток кожного громадянина.

4.         Мерітократична партія України вважає, що життєвою місією кожної вільної людини є  максимальна самореалізація на благо суспільства. Кожна людина вільна у виборі свого життєвого шляху.

5.         Мерітократична партія України вважає, що максимальна реалізація трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини можлива лише за умови забезпечення рівності можливостей та справедливої оцінки особистих досягнень.

6*.         Мерітократична партія України вважає, що для максимальної самореалізації людина повинна бути здоровою, освіченою, духовно та культурно розвинутою. В суспільстві пропагується шанобливе ставлення до природи, культ знань, культ здорового способу життя, культ духовного розвитку та культури.

7.         Мерітократична партія України вважає, що єдиним джерелом влади є народ.

8*.         Мерітократична партія України в основу своєї політичної ідеології покладає соціальний лібералізм: індивідуальна та економічна свобода, яка розумно обмежена принципами справедливості та солідарності. Соціальною опорою Мерітократичної партії України є малі, середні та крупні (неолігархічні) підприємці, наймані працівники (в  т.ч. робітники та селяни), вільні професіонали, інтелігенція, освічена молодь.

9*.         Мерітократична партія України вважає солідарність невід'ємним елементом  успішного та ефективного суспільства: громадяни ставляться з повагою один до одного, допомагають один одному, за потреби діють разом заради спільного блага, забезпечують соціальну солідарність (більш заможних та менш заможних) та солідарність поколінь шляхом справедливого розподілу частини суспільних доходів таким чином, щоб молодь могла отримати допомогу на початку життя, а людям похилого віку, які того потребують, було забезпечено гідну старість.

10.      Мерітократична партія України дбає про добробут і створення необхідних умов для гідного життя всіх верств населення, а також турбується про тих членів суспільства, хто в силу обставин має особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері та батьки, пенсіонери, ветерани та інші).

11.      Мерітократична партія України переконана, що самоорганізація населення у самоврядні громади зміцнює дух солідарності, єдності та взаємодопомоги, забезпечує порядок на територіях організованих громад та підвищує ефективність місцевої влади шляхом громадського контролю та впливу.

12*.      Мерітократична партія України переконана, що Україна повинна бути децентралізованою унітарною державою.

13.      Мерітократична партія України вважає, що розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади повинен відбуватися за принципом субсидіарності - «знизу до верху»: місцеві громади делегують «наверх» тільки ті функції і повноваження, які не можуть виконувати самі.

14*.      Мерітократична партія України переконана, що побудувати сильну, незалежну та успішну Україну можливо лише на принципах мерітократії - влади достойних. Соціальний статус кожного громадянина за мерітократії визначається виключно на основі справедливої оцінки та визнання його особистих досягнень, моральних якостей та внеску на користь суспільства. Мерітократична влада формується на конкурсній основі виключно з людей достойних влади: чесних, компетентних та готових щиро служити народу. Влада і політика відділені (незалежні) від бізнесу.

15.      Мерітократична партія України вважає, що запорукою успішності суспільства та запобіжником проти зловживань і корупції є прозорість та публічність суспільних відносин, а особливо прозорість та публічність в політиці та державному управлінні.

16.      Мерітократична партія України переконана, що держава і влада існує для народу, а не народ для держави і влади. Головною функцією держави та влади є служіння народу, захист його прав та інтересів, а також створення умов для постійного покращення рівня життя всіх громадян.

17.      Мерітократична партія України визнає багатоукладність економіки та виступає за рівноправність та захищеність всіх форм власності, в тому числі приватної власності. Вільний ринок та вільне підприємництво узгоджені з інтересами суспільства шляхом розумного та збалансованого державного регулювання.

18.      Мерітократична партія України вважає, що розвинута економіка базується на приватному підприємництві і є основою суспільного та індивідуального добробуту.

19*.      Мерітократична партія України виступає за створення найкращих умов для ведення бізнесу та розвитку підприємництва.

20.      Мерітократична партія України виступає за право кожного громадянина бути винагородженим по заслугах як у вигляді справедливої оплати праці, так і у вигляді доходів від прибутків бізнесу, а також за право вільно використовувати ці кошти.

21.      Мерітократична партія України виступає за побудову суспільства без бідних з максимальною кількістю заможних громадян. Значні перекоси у розподілі суспільного багатства, які невідворотно виникають в умовах вільної ринкової економіки, повинні коригуватися справедливою та ефективною системою оподаткування, що забезпечить соціальну солідарність.

22.      Мерітократична партія України вважає, що с/г земля, надра, лісові та водні ресурси, а також стратегічні підприємства України є національним багатством, яке має належати виключно народові України. Народ України має вплив на підприємства, незалежно від форми власності, від яких залежить безпека країни та життєдіяльності суспільства.   

23.      Мерітократична партія України вважає, що національна економіка повинна забезпечувати розумні потреби суспільства та уникати шкоди природі та довкіллю.

24.      Мерітократична партія України підтримує традиційні сімейні та моральні цінності та вважає дітей однією з найвищих цінностей суспільства.

25.      Мерітократична партія України впевнена, що незалежну, сильну та успішну Україну можливо збудувати тільки на міцному фундаменті українських національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та культур інших народів, представники яких є громадянами України.

26*.      Мерітократична партія України вважає, що Українцем є кожний громадянин України, що усвідомлює себе Українцем, незалежно від етнічного походження.

 

Коментарі
Зареєструйтесь або увійдіть на сайт щоб мати можливість коментувати

Лі Куан Ю

Сингапурська історія

Лариса Буракова

Почему у Грузии получилось

Хроніка реформ у Грузії

Боротьба з корупцією

Фільм Єжи Гоффмана

Україна. Становлення нації